Woonhuis Hoofddorp

Dit project is een geslaagd voorbeeld van de bijzondere kunst om ruimte te scheppen in de ruimte die er is. Dat lijkt wellicht simpel, maar het is ware kunst. Het gaat namelijk niet om het vergroten van ruimte, maar om het opnieuw organiseren van ruimte die sterk versnipperd is.

Door het verbinden van de ruimte – en dat is meer dan het opheffen van scheidende wandjes – is die als het ware doorgetrokken, zo dat er nu veel langere zichtlijnen naar buiten zijn. En de ruimte loopt nu vrij om de open haard heen. Voor het herscheppen van de ruimte is ook gebruik gemaakt van de inrichting: de bank is de serre ingetrokken, zodat je zowel in deze open ruimte kunt zijn, maar ook, als je dat wilt, meer beschut kunt zitten. Omdat er zo ruimten zijn ontstaan die bij elkaar horen, maar die toch verschillend zijn, kun je je heel prettig terugtrekken, zonder helemaal los van het geheel te zijn.

Er is nu veel licht en lucht, maar tegelijkertijd is de ruimte wel warm aangekleed. Daarin speelt de kleurenkeuze een belangrijke rol, bijvoorbeeld van het “olifantengrijsbruin” op de muur.

In de keuken is er sprake van een vereenvoudiging die ruimtescheppend werkt: de gebruikelijke bovenkastjes zijn verwijderd. Dezelfde opbergruimte is nu samengebracht in één hoge kast, waardoor er meer leefruimte in de keuken is ontstaan. En er zijn slimme kastjes als oplossing voor lastige hoekjes.

 

De rommelige en versnipperde ruimte is nu ruim en open geworden, in een opzet die helder en luchtiger is, met strakkere lijnen.

 

Uitgevoerd 2007