Bedrijfskantine
Dit is de kantine van een recent gefuseerd bedrijf, waarin verschillende bedrijfsculturen samengevoegd zijn. In het ontwerp voor de kantine is daar rekening mee gehouden. Er zijn verschillende plekken gecreëerd zodat mensen kleinschalig met elkaar kunnen overleggen, maar er ook genoeg mogelijkheden zijn om in een ruimer verband elkaar te ontmoeten.

De grote tafels hebben een uitstraling en sfeer van leestafels in een grand café. De rangschikking van de tafels geeft het beeld van een houten lint dat zich licht golvend door de ruimte beweegt. Aan de ene kant staan stoelen, aan de andere kant is er gebruik gemaakt van een soort poef. Dat versterkt de sfeer dat je er even bij kunt gaan zitten om even contact te maken of dat je er een klein hapje eet. Daarnaast zijn er kleinere tête à tête plekjes, waarin mensen in kleine groepjes rondom ronde tafeltjes kunnen zitten. De kleedjes onder de tafeltjes en de schemerlampjes erop, versterken de beschutte sfeer.

Het materiaalgebruik en de toegepaste kleuren brengen eenheid in het geheel. Die eenheid wordt ondersteund door de hoofdstructuur van de ruimte: de tussenbalken regelen de maat der dingen, geven een ritme in het beeld én zorgen ervoor dat de samenstellende delen weer als één geheel worden ervaren.

Ontwerp 2007